Contact

Stichting Connecting Dance Company (van het Noorden)
RSNI: 857322515
info@teddyslastride.nl

Bestuur
Arie Wink (voorzitter)
Bob Verheijden (penningmeester)
Jola Meijer (secretaris)
Natalie Straatman-Jeuring (algemeen bestuurslid)

Doelstelling:
De Stichting heeft ten doel het ontwikkelen en realiseren van (multidisciplinaire) danstheater voorstellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend vanuit een maatschappelijk thema, alsmede al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan 2020

Activiteitenverslag 2017-2019

Jaarrekening 2018